Diskussionsmaterial

Se filmen & använd vårt material, välj kategori ↓

Yrkesverksamma

Se filmen och diskutera frågor (tidsåtgång  60 min film + 60-90 min diskussion).
Det är så här materialet är tänkt att användas då det möjliggör mer nyanserade samtal och en fördjupad förståelse.

Se klipp och diskutera frågor (tidsåtgång 60-90 min).
Har ni ont om tid är detta alternativ en snabbversion, som dock inte ger samma fördjupade förståelse. Inget hindrar såklart att den som kan ser filmen i förväg på egen hand!

Föräldrar

Puss hej då — Hej jämställt föräldraskap! 

Den omtalade dokumentärfilmen Puss hej då, om Sandra som blir lämnad av sin partner när deras bebis är bara tre veckor, hade premiär på bio 2023 och har sedan dess vunnit priser och väckt samtal om jämställdhet och föräldraskap.
Vi vet att dokumentärfilm kan öppna upp för nya insikter, väcka emotionell igenkänning och en djupare förståelse för något som annars kan verka abstrakt. Det är utifrån den vetskapen, och med stöd från Postkodssiftelsen samt Region Skåne som projektet Hej jämställt föräldraskap blev till.
Med filmen som utgångspunkt väcker initiativet Hej jämställt föräldraskap
konstruktiva samtal och motivation för ett jämställt föräldraskap.
Initiativet vänder sig till såväl yrkesverksamma som föräldrar med utgångspunkten att jämställt föräldraskap gynnar föräldrar, samhället i stort och inte minst barnen. Vi som arbetar i projektet är filmskapare och yrkesverksamma inom vården som samarbetar med forskare och vårdutvecklare. 
Inom projektet erbjuder vi diskussionsmaterial för både yrkesverksamma, föräldragrupper och privatpersoner att använda fritt, vi erbjuder även visningar och samtal. Kontakta oss gärna för anpassade arrangemang.